Ledenbrief nummer

Lbr. 19/057

Met deze ledenbrief informeren wij u over het akkoord dat de VNG onlangs heeft bereikt over de doordecentralisatie en het nieuwe verdeelmodel Maatschappelijke Opvang, Beschermd Wonen en Begeleiding. De basis van het akkoord wordt gevormd door het advies van het Expertiseteam MO-BW-BG. In deze brief informeren wij u over:

  • Het advies van het Expertiseteam MO-BW-BG;
  • De afspraken die wij hierover op 2 juli hebben gemaakt met het Rijk;
  • Aanvullende afspraken naar aanleiding van de motie ‘Naar een structureel financieel totaalkader GGZ op basis van feiten;’
  • Het vervolgproces op hoofdlijnen;
  • Aankondiging van drie informatiebijeenkomsten over deze onderwerpen eind augustus en begin september.