Ledenbrief nummer
Lbr. 15/103

In de ledenraadpleging over het onderhandelaarsakkoord Verhoogde Asielinstroom heeft een ruime meerderheid van de leden ingestemd met het akkoord. In totaal hebben 263 gemeenten op de ledenraadpleging gereageerd, waarvan 246 gemeenten met het onderhandelaarsakkoord hebben ingestemd. Op basis van het gewogen aantal stemmen per gemeente leverde dat een ruime meerderheid op van 94,24%. Gelet op deze duidelijke uitslag heeft het bestuur van de VNG op 21 december 2015 het onderhandelaarsakkoord definitief vastgesteld als bestuursakkoord.

Een aantal gemeenten heeft op onderdelen van het bestuursakkoord opmerkingen gemaakt en aanvullende vragen gesteld. In deze ledenbrief geven wij u een overzicht van de belangrijkste punten die door gemeenten zijn ingebracht. Deze vragen en opmerkingen willen wij betrekken bij de uitwerking van het huidige bestuursakkoord en de voorbereiding van een volgend bestuursakkoord.

Wij maken van de gelegenheid gebruik om u te attenderen op ons voornemen om op 16 februari 2016 een werkconferentie bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom te organiseren. De conferentie zal centraal in het land plaatsvinden. De exacte locatie wordt in de eerste week van januari bekendgemaakt. In deze bijeenkomst voor ambtenaren, gemeentesecretarissen en ondersteunende professionals proberen wij zoveel mogelijk kennis, ervaringen en praktijkvoorbeelden te delen en op te halen. Bij de invulling van het programma worden diverse partijen betrokken. Binnenkort start de voorinschrijving.