Geachte heer Van der Burg,

De VNG heeft het wetsvoorstel ‘Wet gemeentelijke taak aan gemeenten om asielopvang mogelijk te maken’ (de Spreidingswet) ontvangen met uw verzoek om hierop een reactie te geven. Wij zijn blij dat het wetsvoorstel er is en gaan graag in op uw verzoek.