Geachte mevrouw Ollongren,

Op maandag 14 december 2020 heeft er een Bestuurlijk Overleg Financiƫle verhoudingen plaatsgevonden. Vanwege de afkondiging van een nieuw pakket aan maatregelen om het COVID-19 virus te bestrijden, heeft dit overleg in het teken van de Corona-crisis en de financiƫle effecten daarvan op de medeoverheden gestaan. Voor andere onderwerpen was er voor de koepels van de medeoverheden, de Unie, het IPO, en de VNG, slechts ruimte om een korte opmerking te maken en heeft hierover geen gesprek plaatsgevonden. Er is afgesproken deze onderwerpen schriftelijk af te doen.