Geachte dames en heren,

Van het kabinet heeft u een brief ontvangen als vervolg op de Kamerbrief in november over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Gemeenten vinden het belangrijk om vanuit hun verantwoordelijkheid hun opvattingen met u te delen. In 2015 is, in lijn met de conclusie van een parlementaire commissie in 2011, ervoor gekozen om de verantwoordelijkheid voor alle jeugdhulp bij één overheid te leggen. De Jeugdwet heeft het mogelijk gemaakt om samenhangende hulp te  leveren, maatwerk te bieden en de vragen van kinderen en ouders centraal te stellen. Tal van voorbeelden laten zien dat dit werkt. Denk aan de inzet op preventie, integrale zorg dichtbij huis, jeugd- en wijkteams die de visie van de jeugdwet vertalen en uitdragen in een multidisciplinaire, en normaliserende werkwijze waarbij ze aansluiten op het gewone dagelijkse leven in de wijk en op school.