Een mail naar de woordvoerders Omgevingswet met aandachtspunten over de Aanvullingswet grondeigendom t.b.v. het debat.