Ledenbrief nummer
Lbr. 16/049

Het betreft de eerste aanpassing van de Model Huisvestingsverordening 2014. Deze aanpassing is in hoofdzaak ingegeven door een aanstaande wijziging van de Huisvestingswet 2014 (te weten, de Wet doorstroming huurmarkt 2015). Van het moment wordt ook gebruik gemaakt om een kleine wijziging door te voeren die is ingegeven door een eerdere wijziging van de wet. Daarnaast worden in deze ledenbrief de diverse relevante aanhangige wetsvoorstellen belicht, in het bijzonder t.a.v. hun mogelijke betekenis voor Huisvestingsverordeningen.