Handreiking
Op het moment dat gemeenten het proces van herindeling starten, roept dit onherroepelijk de nodige vragen op over de wijze van aanpak van de noodzakelijke stappen op juridisch, bestuurlijk en uitvoerend niveau. Gelet op de opgedane kennis en ervaring bij gemeentelijke herindelingen stelt de provincie Zuid-Holland gemeenten ter ondersteuning bij...
Handreiking
Wat moet wanneer en op welke wijze gebeuren om de herindeling te realiseren en welke wettelijke voorschriften komen daarbij kijken? Wat zijn aandachtspunten voor de herinrichting van de organisaties? Dit hanboek geeft antwoord op dit soort vragen. Gemeenten zijn grotendeels vrij om het herindelingsproces naar eigen inzicht in te richten,...
22 januari 2019
Brief aan kabinet
TLD/U201801180
Geachte heer Kuijpers, De VNG heeft het vernieuwde beleidskader gemeentelijke herindeling (uw brief 2018-0000895843 van 20 november 2018) besproken in commissies Bestuur en Veiligheid en Raadsleden en Griffiers en aansluitend in het VNG-Bestuur.