Nieuws
Factsheet
Regelmatig sluiten gemeenten bevoegdhedenovereenkomsten. In zo'n overeenkomst maakt een gemeente afspraken met de wederpartij over de manier waarop zij gebruik maakt van haar publiekrechtelijke bevoegdheid. De VNG heeft hierover een factsheet gemaakt. Aan de orde komen kwesties als: Wanneer mag een gemeente contracteren? Hoe komt de overeenkomst tot stand? Wat...
Ondertekenen document
26 maart 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/009
De VNG heeft de handreiking contracteren voor de gemeentelijke praktijk “Wie vooraf goed oplet, blijft steeds aan zet” opgesteld. Deze handreiking behandelt met specifieke aandacht voor de gemeentelijke praktijk een aantal onderwerpen die voor het sluiten van een overeenkomst goede afweging vragen.
5 april 2018
Ledenbrief
Lbr. 18/011
De VNG heeft de toelichting op het VNG Model Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten (VNG Model AIv) geactualiseerd, na gewijzigde regelgeving en jurisprudentie. Het VNG Model AIv zelf is niet aangepast, aangezien het nog altijd voldoet aan de Aanbestedingswet, waaronder de proportionaliteitseisen. Met behulp van input van gemeenten en...
Overig
Op een goede wijze inkopen en aanbesteden is van groot belang voor gemeenten. De VNG heeft in dat verband een convenant gesloten met het Rijk om gemeenten te ondersteunen bij de professionalisering van de aanbestedingspraktijk. In dit kader heeft de VNG in 2012 een Model Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en...
Man tekent contract
In opdracht van de VNG deed de Universiteit van Utrecht onderzoek naar de reikwijdte en de toepassing van de doorkruisingsleer in de gemeentelijke praktijk. Naast een algemene verkenning van de doorkruisingsleer wordt aan de hand van drie toepassingsvoorbeelden ingegaan op de mogelijke inzet van het privaatrecht ter behartiging van publieke...