Organisatie
VNG
Jaar van uitgifte
2010

In opdracht van de VNG deed de Universiteit van Utrecht onderzoek naar de reikwijdte en de toepassing van de doorkruisingsleer in de gemeentelijke praktijk. Naast een algemene verkenning van de doorkruisingsleer wordt aan de hand van drie toepassingsvoorbeelden ingegaan op de mogelijke inzet van het privaatrecht ter behartiging van publieke belangen in de gemeentelijke praktijk. Aan de hand van de doorkruisingsformule worden de afwegingen bezien die gemeenten kunnen maken ten aanzien van de juridische houdbaarheid bij de keuze tussen privaatrechtelijke en publiekrechtelijke instrumenten.

Deze publicatie is geschreven voor gemeentejuristen die zich in hun dagelijkse praktijk bezig houden met vraagstukken op het snijvlak van privaat- en publiekrecht. Na elk hoofdstuk volgt een samenvatting, waarin kort de in het hoofdstuk behandelde items staan beschreven.