Organisatie

VNG

Publicatie soort

Handreiking

Jaar van uitgifte

2020

Deze handreiking voor de (beginnend) gemeentejurist behandelt met specifieke aandacht voor de gemeentelijke praktijk een aantal onderwerpen die voor het sluiten van de overeenkomst goede afweging vragen. Ook gaat de handreiking in op de vraag hoever de contractvrijheid van de gemeente reikt. Zo heeft de gemeente bij het sluiten van een overeenkomst rekening te houden met publiekrechtelijke normen en regels. Verder besteedt de handreiking aandacht aan de gemeentelijke organisatie rondom contracteren.