Ledenbrief nummer
Lbr. 18/011

De VNG heeft de toelichting op het VNG Model Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten (VNG Model AIv) geactualiseerd, na gewijzigde regelgeving en jurisprudentie. Het VNG Model AIv zelf is niet aangepast, aangezien het nog altijd voldoet aan de  Aanbestedingswet, waaronder de proportionaliteitseisen.

Met behulp van input van gemeenten en van het bedrijfsleven is de toelichting geactualiseerd, verduidelijkt en nader uitgewerkt.  De geactualiseerde toelichting helpt u nu nog beter bij het beantwoorden van vragen over het VNG Model AIv.

Uniformiteit kan samenwerking tussen gemeenten bevorderen en vergemakkelijkt het inschrijven door  geïnteresseerden. Mocht u ervoor kiezen om in uw gemeentelijke inkoopvoorwaarden van het VNG Model AIv af te wijken of dit aan te vullen is dan is van belang dat u dit goed en eenduidig inzichtelijk maakt. Wij verzoeken u in dat geval gebruik te maken van het (standaard) addendum.

Medio april sturen wij u het VNG Model AIv met de geactualiseerde toelichting per post als handzame publicatie.

Klik hier voor het VNG Model AIv met geactualiseerde toelichting en (standaard) addendum.