Factsheet
Nederlandse gemeenten zijn op allerlei manieren internationaal verbonden. Grote maatschappelijke opgaven waar gemeenten voor staan, zoals klimaatverandering, migratie en digitalisering, kunnen niet los gezien worden van internationale ontwikkelingen. De COVID-19-pandemie laat ons eveneens zien dat problemen vaak grensoverschrijdend zijn. Internationale agenda’s en voorbeelden uit het buitenland kunnen de gemeenteraad helpen...
21 november 2018
Brief aan parlement
In de week van 27 – 29 november behandelt u de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De VNG vraagt uw aandacht voor twee onderwerpen: Geografische focus: maak ook middelen vrij voor samenwerking op gemeentelijk niveau met landen aan de Oostkant van de EU; Opvang vluchtelingen in de regio: substantiële...
Handreiking
In deze brochure vindt u inspirerende voorbeelden van gemeenten over duurzaamheid die het begrip ‘gemeentelijke internationale samenwerking’ van een nieuw elan voorzien. Deze brochure verschijnt in vier thematische delen, waarin totaal uit elke provincie een gemeente aan het woord komt.
Handreiking
Inspirerende voorbeelden van gemeenten die het begrip ‘gemeentelijke internationale samenwerking’ van een nieuw elan voorzien. Interviews met politieke ambtsdragers en ambtenaren die vertellen welke kansen zij zien, hoe zij die benutten en voor welke dilemma’s zij zijn komen te staan. Deze brochure verschijnt in vier thematische delen, waarin totaal uit...
Handreiking
In deze brochure vindt u inspirerende voorbeelden van gemeenten die het begrip ‘gemeentelijke internationale samenwerking’ van een nieuw elan voorzien, met als thema evenementen. Deze brochure verschijnt in vier thematische delen, waarin totaal uit elke provincie een gemeente aan het woord komt.