21 november 2018
Brief aan parlement
In de week van 27 – 29 november behandelt u de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De VNG vraagt uw aandacht voor twee onderwerpen: Geografische focus: maak ook middelen vrij voor samenwerking op gemeentelijk niveau met landen aan de Oostkant van de EU; Opvang vluchtelingen in de regio: substantiële...
21 november 2017
Ledenbrief
Lbr. 17/072
Welke stappen zijn er gezet na de ramp op Sint Maarten en de bijzondere gemeenten Sint Eustatius en Saba? De VNG informeert u hierover in een ledenbrief.
Handreiking
In deze brochure vindt u inspirerende voorbeelden van gemeenten over duurzaamheid die het begrip ‘gemeentelijke internationale samenwerking’ van een nieuw elan voorzien. Deze brochure verschijnt in vier thematische delen, waarin totaal uit elke provincie een gemeente aan het woord komt.
Handreiking
Inspirerende voorbeelden van gemeenten die het begrip ‘gemeentelijke internationale samenwerking’ van een nieuw elan voorzien. Interviews met politieke ambtsdragers en ambtenaren die vertellen welke kansen zij zien, hoe zij die benutten en voor welke dilemma’s zij zijn komen te staan. Deze brochure verschijnt in vier thematische delen, waarin totaal uit...
Handreiking
In deze brochure vindt u inspirerende voorbeelden van gemeenten die het begrip ‘gemeentelijke internationale samenwerking’ van een nieuw elan voorzien, met als thema evenementen. Deze brochure verschijnt in vier thematische delen, waarin totaal uit elke provincie een gemeente aan het woord komt.
Handreiking
In deze brochure vindt u inspirerende voorbeelden van gemeenten over zaken doen die het begrip ‘gemeentelijke internationale samenwerking’ van een nieuw elan voorzien. Deze brochure verschijnt in vier thematische delen, waarin totaal uit elke provincie een gemeente aan het woord komt