In de week van 27 – 29 november behandelt u de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De VNG vraagt uw aandacht
voor twee onderwerpen:

  1. Geografische focus: maak ook middelen vrij voor samenwerking op gemeentelijk niveau met landen aan de Oostkant van de EU;
  2. Opvang vluchtelingen in de regio: substantiële en langdurige ondersteuning van gemeenten in ontvangende regio’s is noodzakelijk.