Organisatie

VNG

Publicatie soort

Handreiking

Jaar van uitgifte

2015

Inspirerende voorbeelden van gemeenten die het begrip ‘gemeentelijke internationale samenwerking’ van een nieuw elan voorzien. Interviews met politieke ambtsdragers en ambtenaren die vertellen welke kansen zij zien, hoe zij die benutten en voor welke dilemma’s zij zijn komen te staan.

Deze brochure verschijnt in vier thematische delen, waarin totaal uit elke provincie een gemeente aan het woord komt.