3 november 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/073
Via deze ledenbrief informeren wij u over de laatste ontwikkelingen over de Hersteloperatie Kinderopvangtoeslagen. Vrijdag 29 oktober jl. heeft het kabinet een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over nieuwe regelingen voor ex-partners en kinderen van gedupeerde ouders kinderopvangtoeslag en gedupeerden bij andere toeslagen (huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget).
29 oktober 2021
Brief aan parlement
Geachte mevrouw Tielen, In vervolg op het debat over de Hersteloperatie kinderopvangtoeslagen heeft u een aantal voorstellen ontvangen met betrekking tot de kindregeling, de ex-partnerregeling en de regeling voor gedupeerden van andere toeslagen. Gedupeerde ouders hebben recht op duidelijkheid, erkenning en goede ondersteuning. Daarom zijn wij van mening dat er...
28 september 2021
Brief aan kabinet
Op verzoek van minister Koolmees van SZW heeft de VNG een bestuurlijke reactie gegeven op de consultatie van de concept- Nota van Wijziging van de ‘Verzamelwet SZW 2022’ en het concept wijzigingsbesluit ‘Besluit beslagvrije voet’. Met dit wijzigingsbesluit, dat mede door inzet van VNG en betrokken ketenpartners tot stand gekomen...
2 juli 2021
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Woensdag 7 juli debatteert u met het kabinet over het verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag Ongekend Onrecht. Eerder, op 18 januari, heeft u onze visie daarop ontvangen.
25 juni 2021
Brief aan parlement
Geachte mevrouw Tielen, De Kamer staat voor een belangrijke stap in het verdere proces van de Kinderopvangtoeslagaffaire. Het kabinet schetst in de Kamerbrief bij de 7e voortgangsrapportage de dilemma’s en voorgestelde richtingen voor het vervolg. Vanuit de gemeentelijke uitvoeringspraktijk geven wij de Kamer graag een aantal overwegingen bij de besluitvorming...
31 mei 2021
Brief aan kabinet
Geachte mevrouw Kroeskamp, In uw brief van 7 mei jl. met bovenstaand kenmerk heeft u de VNG uitgenodigd om op het conceptwetsvoorstel kwijtschelding aan KOT-gedupeerden te reageren. Dit wetsvoorstel geeft gemeenten een grondslag om openstaande belastingschulden van gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire kwijt te schelden. In uw brief vraagt u ons...