22 januari 2021
Brief aan kabinet
Geachte leden van het Kabinet, Op 18 januari heeft de VNG u in afschrift een brief gestuurd aan de Kamer over de kabinetsreactie op Ongekend Onrecht. Als medeoverheid hebben wij alle belang bij herstel van het vertrouwen in de overheid als geheel. Daarom deden wij in onze brief een aantal...
22 januari 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/004
Duizenden ouders zijn getroffen door de problemen met kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst/Toeslagen compenseert hen daar financieel voor. Maar voor wie in de problemen is geraakt, is financiële compensatie niet altijd voldoende. Er kunnen bijvoorbeeld problemen zijn ontstaan rondom huisvesting, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen. Staatssecretaris Van Huffelen, verantwoordelijk...
12 januari 2021
Brief aan parlement
Geachte mevrouw Tielen, Op 2 februari 2021 spreekt u staatssecretaris Van Huffelen over de initiatiefnota van het lid Van Weyenberg: Naar een stelsel zonder toeslagen. Op maandag 14 december 2020 heeft staatssecretaris Van Huffelen de eindrapportage met Alternatieven voor het Toeslagenstelsel naar de Tweede Kamer verzonden. Met een VNG-delegatie hebben...
3 december 2020
Brief aan parlement
Geachte leden van de commissie SZW, Op 10 december spreekt u met staatssecretaris Van ’t Wout over het armoede- en schuldenbeleid. Sociaal Werk Nederland, VNG, LCR, NVVK en Divosa vragen in dat kader nadrukkelijk uw aandacht voor de structurele oorzaken van bestaansonzekerheid in Nederland en voor de maatregelen die nodig...
9 november 2020
Ledenbrief
Lbr 20/081
Duizenden ouders zijn getroffen door de problemen met kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst/Toeslagen compenseert hen daar financieel voor. Maar voor wie in de problemen is geraakt, is dat niet altijd voldoende. Er kunnen bijvoorbeeld problemen zijn ontstaan rondom huisvesting, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen. Staatssecretaris Van Huffelen, verantwoordelijk voor...
7 oktober 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/074
Per 1 januari 2021 treedt de Wijziging Wet gemeentelijke schulpverlening in werking (Stb. 239). De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening verplicht gemeenten om een bij verordening te bepalen termijn op te nemen waarbinnen de gemeente na het eerste gesprek over de hulpvraag moet besluiten of iemand voor schuldhulpverlening in aanmerking komt. Met...