Overgangsrecht en Wlz

Voor ongeveer 3300 Wlz-indiceerbaren loopt op 1 juli 2017 het in de Wlz getroffen overgangsrecht af. Vanaf dat moment ontvangen zij zorg via de gemeente en/of de Zorgverzekeringswet. In oktober 2016 stuurden we de gemeenten hierover een ledenbrief. Lees hieronder meer informatie.

Peiling onder gemeenten

Per 1 juli 2017 stopt het Wlz-overgangsrecht voor een deel van de mensen uit de Regeling Wlz-indiceerbaren. Afhankelijk van hun situatie doen zij vanaf 1 juli 2017 een beroep op gemeentelijke zorg en ondersteuning (op basis van de Jeugdwet of de Wmo). Om ervoor te zorgen dat de overgang zo soepel mogelijk verloopt, willen het ministerie van VWS en de VNG graag inzicht krijgen in de voortgang.  We vragen gemeenten een korte online vragenlijst (zes vragen) in te vullen.

Deze pagina is onderdeel van het ABC Jeugdhulp van de VNG 

                         Missing media.