Welke instrumenten heeft u als gemeente om de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren in wijken die onder druk staan? Een wijkgerichte aanpak kan u hierbij helpen.

straat met geparkeerde auto's

Wat houdt deze multidisciplinaire, wijkgerichte aanpak onder de Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI) in? Welke ketenpartners zijn er – naast UWV, SVB en Belastingdienst – nog meer bij betrokken? En wat is het effect op zaken als (uitkerings)fraude, ondermijning, eenzaamheid en armoede? Luister naar het verhaal van Peter Heijkoop, verantwoordelijk wethouder voor de wijkgerichte aanpak in de wijk Oud-Krispijn in de gemeente Dordrecht.