Eén van de constateringen van de Inspectie van het Onderwijs is dat op dit moment er te veel zorg buiten de klas georganiseerd is. Daardoor heeft de docent in de klas minder mogelijkheid om het probleem zelf op te lossen. Leerlingen worden buiten de klas of school verplaatst, zonder dat duidelijke is wat dat oplevert. Eenzelfde constatering wordt gedaan binnen het domein van de jeugdzorg. Kinderen worden uit hun omgeving gehaald, terwijl de opvoeders in hun taken niet versterkt worden . Het versterken van het pedagogische klimaat in de klas, evenals in de gezinnen, zou als gemeenschappelijke uitgangspunt met de samenwerkingsverbanden geformuleerd kunnen worden.

Zorg advies teams
Deze visie dient een doorvertaling te krijgen naar het functioneren van de zorg rondom de school; de zogenaamde zorg advies teams. Voorkom met elkaar dat kinderen uitvallen en zorg ervoor dat er niet alleen op casusniveau contact is. Partners binnen het CJG kunnen een rol vervullen bij collectieve preventieprogramma’s in het onderwijs. In een zorg advies team kan geconstateerd worden dat er bijvoorbeeld opvoed en opgroeiondersteuning nodig is bij gezinsproblematiek van gedragsproblematische leerlingen. Dit dient inhoudelijk met de docenten/leerlingbegeleiders te worden afgestemd. Steeds vanuit de gedachte; het versterken van de context van het kind. Meer informatie: VNG-brochure 'Opvoeden versterken' (pdf)