De VNG Denktank was een commissie die telkens van samenstelling wisselde en zich periodiek boog over een actueel thema in het openbaar bestuur. Dit gebeurde in opdracht van het VNG Curatorium.

De Denktank bestond uit vertegenwoordigers van de gemeentelijke bestuurs-, beleids- en praktijkwereld, en was verantwoordelijk voor het onderzoek en de rapportage op het gekozen onderzoeksthema.

Het onderzoek en de rapportage moesten zowel innoverend als richtinggevend zijn voor (de uitvoeringspraktijk van) gemeenten. Bij de uitwerking van het thema zocht  de Denktank samenwerking met een of meerdere universiteiten of kennisinstituten. Het doel was te komen tot een optimale combinatie van wetenschappelijke inzichten en de aanwezige (praktijk)kennis bij gemeenten en de VNG.

4e VNG Denktank: regionale samenwerking

De 4e VNG Denktank (voorzitter Milo Schoenmaker, burgemeester van Gouda) richtte zich op het thema ‘regionale samenwerking' met een focus op de veranderingen in de arbeidsmarkt. Tijdens het VNG Jaarcongres op 27 juni 2018, presenteerde de Denktank haar bevindingen, gebundeld in twee publicaties onder de titel 'Werkende Samenwerking'. De Denktank liet ook een Routekaart naar regionale samenwerking maken:

Meer publicaties 4e VNG Denktank 

Samenstelling 4e VNG Denktank

 • Milo Schoenmaker, burgemeester Gouda, voorzitter Denktank
 • Jack Mikkers, burgemeester ’s Hertogenbosch (VVD)
 • Jan van Ginkel, concerndirecteur / locoprovinciesecretaris provincie Zuid-Holland
 • Hedwich Rinkes, raadslid Heerenveen (CDA)
 • Maarten Struijvenberg, wethouder Rotterdam (Leefbaar Rotterdam)
 • Gerda van Dijk, directeur Zijlstra Center
 • Els van der Pool, lector Human Communication Development Hogeschool Arnhem en Nijmegen
 • Guido Rijnja, communicatieadviseur Rijksvoorlichtingsdienst, ministerie AZ
 • Boudewijn Steur, clusterhoofd strategie, ministerie BZK
 • Michiel Scheffer, gedeputeerde provincie Gelderland (D66)
 • Bert Mooren, directeur VNO-NCW West
 • Pierre Heijnen, voorzitter College van Bestuur ROC Mondriaan
 • Paul van Maanen, voorzitter College van Bestuur ROC Midden-Nederland
 • Fred Paling, lid Raad van bestuur UWV
 • Anneke Knol, gemeentesecretaris
 • Rolph Dols, wethouder

Betrokkenen bij de 4e Denktank

 • Petra Bassie, secretaris VNG Denktank
 • Ayrin van Dal-Peters, secretaris VNG Denktank
 • Rogier van der Wal, wetenschapscoördinator VNG
 • Job Cohen, voorzitter VNG Curatorium
 • Martijn van der Steen, adjunct-directeur NSOB / hoogleraar Erasmus Universiteit
 • Geert Teisman, Prof. Dr. Ing Department of Public Administration and Sociology
 • Jitske van Popering-Verkerk
 • Petra Ophof

Eerdere VNG Denktanks