Sinds 2019 richt het programma Vitale Vakantieparken Drenthe zich op het verbeteren en verduurzamen van vakantieparken in Drenthe. Samen met Drentse ondernemers, parkeigenaren, VvE’s en gemeenten wordt er gewerkt aan de ambitie: een b(l)oeiende verblijfsrecreatiesector in de provincie Drenthe. Wij gingen in gesprek met Margriet Wiering, Ketenregisseur Veiligheid van het programma. 

Caravans op een vakantiepark

Versterken recreatieve concept 

‘Het programma richt zich enerzijds op ondernemers die hun park willen verbeteren. Deze ondernemers worden geholpen met het maken van verbeterplannen. Dit traject wordt 'Uitblinken' genoemd. Hierbij wordt een coach ingezet om te helpen de plannen ook daadwerkelijk te realiseren.‘ 

Revitaliseren van niet-vitale vakantieparken 

‘Als een park nauwelijks meer recreatief wordt gebruikt, wordt gekeken naar de mogelijkheden. Soms is de locatie en het aanbod belangrijk voor het toerisme en daarmee de economie en leefbaarheid van het gebied. Dan steekt een gemeente in op revitaliseren en ondersteunt het park in samenwerking met VVP Drenthe in het terugkeren naar een levensvatbare, recreatieve bestemming’, vertelt Wiering.  

Transformeren naar woonpark 

‘Soms is dit niet meer haalbaar en wordt gekeken naar een andere bestemming. Wat die nieuwe bestemming wordt, staat niet bij voorbaat vast. Soms is transformatie naar een woonpark mogelijk door het legaliseren van permanente bewoning. In andere gevallen is een park meer geschikt voor een andere functie of is sloop en/of ‘teruggave aan de natuur’ een betere oplossing.’  

Huisvesting van arbeidsmigranten 

Het komt voor dat een vakantiepark haar recreatieve functie heeft verloren door bijvoorbeeld permanente bewoning, huisvesting van arbeidsmigranten, spoedzoekers met allerlei problematiek, enzovoorts. Zo staan in Drenthe ruim 3.500 mensen ingeschreven op een adres in een vakantiepark waar officieel niet gewoond mag worden. Dan komt de bestemming van het park in het geding en in het ergste geval glijdt het park af richting ondermijning en criminaliteit. Eenmaal ingezet, kan een gemeente dit proces maar moeilijk keren.  

Naober Drenthe 

Daarom biedt Vitale Vakantieparken Drenthe ook hulp in de vorm van ‘Naober Drenthe’, met dit project worden gemeenten ondersteunt in het voorkomen en aanpakken van illegale bewoning. ‘We bieden allerlei gereedschappen om toezicht en handhaving op en rondom vakantieparken beter mogelijk te maken en werken onder andere samen met gemeenten, politie, OM, GGD en RIEC’, zegt Wiering. 

Illegale bewoning voorkomen 

Onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’ is het beter illegale bewoning te voorkomen dan later door handhaving proberen de bewoners te laten vertrekken naar passende huisvesting. Hiervoor is het belangrijk zicht te krijgen op mensen die op vakantieparken gaan wonen. Dit betekent dat zodra iemand zich inschrijft op een vakantiepark, er met deze mensen in gesprek moet worden gegaan.  

Zicht krijgen op mensen die willen inschrijven 

‘Dit gesprek is gericht op zo spoedig mogelijk vertrek, het eventueel bieden van ondersteuning met doorverwijzing of sociaal maatschappelijke begeleiding en het direct starten van een handhavingsprocedure als stok achter de deur. Weigeren om in te schrijven kan wettelijk niet, maar het is het absoluut zinvol om zicht te krijgen op mensen die zich willen inschrijven en met hen tot een alternatieve oplossing te komen', vervolgt Wiering.  

Illegale bewoning beëindigen 

Bij bestaande permanente bewoning ondersteunt 'Naober Drenthe' gemeenten onder andere met het in kaart brengen van de mensen die op een park wonen. Parken worden bezocht en bewoners van vakantieparken wordt de mogelijkheid geboden zich ter plekke in te schrijven op het vakantiepark.  Arbeidsmigranten kunnen zich direct in laten schrijven in de BRP. ‘De ideale mogelijkheid om gelijk met de mensen in gesprek te komen. Door in gesprek te komen kan de gemeente direct de juiste ondersteuning bieden daar waar nodig’, aldus Wiering. 

Aan de slag met vakantieparken in eigen gemeente 

Als gemeente ook aan de slag met vakantieparken? Dan is het wel belangrijk dat u als gemeente de stip op de horizon duidelijk hebt. ‘Wat wil de gemeente uiteindelijk met het park?' Is het besluit dat permanente bewoning niet is toegestaan, dan moet er wel voldoende huisvesting zijn om de mensen ergens anders onder te brengen. En bij arbeidsmigranten is dat vaak nog net iets anders omdat er meestal werkgevers bij betrokken zijn.’ Vitale vakantieparken kan gemeenten hepen door expertise in te zetten. ‘Zo kunnen wij ondersteunen bij het maken van beleid of bij de uitvoering,’ besluit Wiering. 

Meer informatie