De verordening Sociaal Domein (voor de 3 decentralisaties zorg, jeugd en werk) regelt onder meer welke vormen van ondersteuning de gemeente kan bieden, hoe een aanvraag gedaan wordt en aan welke termijnen de gemeente zich moet houden.

Zie ook: