Gemeente Zoetermeer


De gemeente Zoetermeer heeft een krachtig en uitdagend Actieplan economie neergezet om het ondernemersklimaat te verbeteren. Samen met ondernemers en onderwijs zijn de handen ineen geslagen. Zij weten namelijk als geen ander waar de kansen liggen.

Door in te zetten op de kracht van Zoetermeer, willen ze de stad positief profileren.
Lees verder:


Regio Zwolle


Kenmerkend voor de Regio Zwolle is de sterke wil tot samenwerken. Handelsgeest, individuele verantwoordelijkheid, vertrouwen en gemeenschapszin staan centraal in de identiteit van de regio, die uit 19 gemeenten bestaat. 

Mogelijkheden voor economische samenwerking en investeringen worden vooral bekeken vanuit  een nauwe samenwerking tussen overheden, ondernemers, onderwijs en onderzoek: de vier O's. Lees verder:


Zuid-Limburg: LED


De triple helix-netwerkorganisatie LED (Limburg Economic Development) is een brede samenwerking (bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden) op gezamenlijk initiatief van 15 van de 18 gemeenten in Zuid-Limburg met de ambitie om zich te ontwikkelen tot een van de top-technologische regio’s in Europa.

Een gemeentelijke bijdrage van € 6 euro per inwoner per jaar is de motor om kansrijke projecten in de gelegenheid te stellen een goede businesscase te ontwikkelen. Daarvoor stelt het LED maximaal € 60.000 beschikbaar. Lees verder: