Bestaat er een profielschets voor een wethouder?

Via de website van de Wethoudersvereniging wordt een assessment ter beschikking gesteld waarmee inzicht wordt verkregen in kerncompetenties waarover u als wethouder dient te beschikken.


Welke mogelijkheden heeft de gemeente om kandidaat-wethouders te screenen, gelet op integriteit?

Sommige gemeenten kiezen ervoor de wethouders ‘uitgebreider’ op mogelijke integriteitsrisico’s te screenen. Hiervoor kan de handreiking basisscan integriteit voor kandidaat- bestuurders worden gebruikt.


Is het overleggen van een VOG verplicht?

Ja, het overleggen van een VOG is verplicht sinds 1 januari 2023. Zie Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur en dit artikel op politieke ambtsdragers