Bestaat er een profielschets voor een wethouder?

Via de website van de Wethoudersvereniging wordt een assessment ter beschikking gesteld waarmee inzicht wordt verkregen in kerncompetenties waarover u als wethouder dient te beschikken.


Welke mogelijkheden heeft de gemeente om kandidaat-wethouders te screenen, gelet op integriteit?

Sommige gemeenten kiezen ervoor de wethouders ‘uitgebreider’ op mogelijke integriteitsrisico’s te screenen. Hiervoor kan de handreiking basisscan integriteit voor kandidaat- bestuurders worden gebruikt.


Is het overleggen van een VOG verplicht?

Kandidaat-wethouders kan worden gevraagd om een verklaring omtrent het gedrag te overleggen. Dit is op vrijwillige basis, er bestaat geen wettelijke verplichting.