Welke stappen kan een gemeente ondernemen wanneer iemand op de kieslijst staat waarvan het vermoeden bestaat dat deze betrokken is bij fraude?

De gemeente heeft hier geen rol in. Politieke partijen zijn verantwoordelijk voor de samenstelling van de kandidatenlijsten en voor de screening van de personen die op de lijst geplaatst worden. Ook bij het geloofsbrievenonderzoek is het vermoeden van fraude geen reden om iemand niet te benoemen. Het is vooral de fractie die in gesprek kan gaan met de betreffende persoon om deze te bewegen om zijn zetel niet in te nemen of op te geven, mochten er bewijzen van fraude zijn. Zie ook de model Gedragscode voor politieke ambtsdragers (uitgave van het ministerie van BZK, de VNG en het IPO).

Wordt bij het geloofsbrievenonderzoek gekeken of iemand een strafblad heeft?

Nee, dit maakt geen onderdeel uit van het geloofsbrievenonderzoek. Ook het feit dat er een rechtszaak loopt tussen een benoemd raadslid en de gemeente is geen reden om een raadslid niet toe te laten. Het is aan de politieke partij om kandidaten te selecteren en te screenen en te bepalen of iemand de partij kan vertegenwoordigen.