De Conferentie Nederland Digitaal (18 t/m 21 maart 2019) bracht vele partijen bij elkaar. Tijdens de deelsessie Van Smart City naar Smart Society kwamen zo’n 80 organisaties en meer dan 100 vertegenwoordigers samen om van gedachten te wisselen en uit te spreken dat ze gaan samenwerken aan de smart society van Nederland. De bijeenkomst markeert de start van de uitvoeringsfase en de samenwerking, onder meer door de omarming van de gezamenlijk steunverklaring Smart Society.

Tijdens de Conferentie Nederland Digitaal werd de opschaling van Nederlandse smart cities verder besproken. Bekijk het filmpje: