Antwoord: Onder de Wlz. Als deze kinderen qua zorgzwaarte voor de Wlz in aanmerking komen, kunnen zij met een volledig pakket thuis (VPT) deze zorg thuis ontvangen. Zij vallen dan niet onder verantwoordelijkheid van de gemeente. De zorgbehoefte die zij hebben (en of dit voldoet aan de Wlz criteria) is hierbij dus bepalend.