In 2022 en begin 2023 is het modeluniform van de boa’s geëvalueerd op beheer en gebruik. Deze evaluatie heeft als titel meegekregen: Uniform in beeld.

De evaluatie is recent afgerond en hierbij dus ook gepubliceerd. Momenteel wordt gewerkt aan de actualisering van het uniform: op basis van de uitkomsten van de evaluatie wordt het modeluniform waar nodig aangevuld en/of aangepast.

Uniform in beeld: evaluatie modeluniform boa's (pdf, 652 kB)