Kostprijsonderzoek GI's

Jeugdzorg Nederland en VNG zijn in 2017 gestart met een kostprijsonderzoek van Gecertificeerde Instellingen. Op 14 mei is het rapport Kostprijsonderzoek Gecertificeerde Instellingen van Berenschot gepresenteerd. In het rapport zijn de kostprijzen van de verschillende diensten en producten van de Gecertificeerde Instellingen (GI’s) in beeld gebracht. 

De uitkomsten van het onderzoek zijn goed te gebruiken bij de gesprekken over de inkoop van Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. 


Tarieven jeugdbescherming en jeugdreclassering

De VNG krijgt vragen van gemeenten die op zoek zijn naar de tarieven voor jeugdbescherming en jeugdreclassering. Hiervoor kunt u twee brochures gebruiken. Hoewel deze uitgaan van het prijspeil uit eerdere jaren, zijn ze zeer goed bruikbaar.

  • In de brochures leest u hoe het ministerie van Veiligheid en Justitie de tarieven heeft opgebouwd. Gemeenten kunnen deze onderbouwing goed gebruiken voor de opbouw van hun tarieven.
  • Hoewel na 2014 geen actualisatie heeft plaatsgevonden, ook niet wat indexering betreft, benadrukken wij dat de twee brochures nuttig voor gemeenten zijn.

Brochures

  1. Brochure: Tarieven 2014 voor jeugdbescherming en jeugdreclassering (prijspeil 2013) (pdf)
  2. Brochure: Nieuwe tarieven 2014 voor jeugdbescherming en jeugdreclassering (prijspeil 2014) (pdf)