Op deze pagina vindt u informatie over de tarieven jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Bent u op zoek naar de tarieven voor jeugdbescherming en jeugdreclassering? Hiervoor kunt u 2 brochures gebruiken. Hoewel deze uitgaan van het prijspeil uit eerdere jaren, zijn ze zeer goed bruikbaar.

  • In de brochures leest u hoe het ministerie van Veiligheid en Justitie de tarieven heeft opgebouwd. Gemeenten kunnen deze onderbouwing goed gebruiken voor de opbouw van hun tarieven.
  • Hoewel na 2014 geen actualisatie heeft plaatsgevonden, ook niet wat indexering betreft, benadrukken wij dat de 2 brochures nuttig zijn voor gemeenten.

Brochures

Kostprijsonderzoek GI's

Jeugdzorg Nederland en VNG zijn in 2017 gestart met een kostprijsonderzoek van Gecertificeerde Instellingen. Op 14 mei is het rapport Kostprijsonderzoek Gecertificeerde Instellingen van Berenschot gepresenteerd. In het rapport zijn de kostprijzen van de verschillende diensten en producten van de Gecertificeerde Instellingen (GI’s) in beeld gebracht. 

De uitkomsten van het onderzoek zijn goed te gebruiken bij de gesprekken over de inkoop van Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. 

Meer informatie