Wat is het thema?

Schade bij kinderen door scheidingen van ouders moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Dat vraagt om maatregelen. Het Platform Scheiden zonder schade heeft, onder voorzitterschap van André Rouvoet, een actie-agenda opgesteld 'Scheiden... En de kinderen dan?'. Voor realisatie van de acties zijn vooral gemeenten, samen met lokale partners, aan zet.

Waarom is het een belangrijk thema?

Missing media.Naar schatting 16.000 kinderen lijden onder de problematische scheiding van hun ouders. Het is een gegeven dat partnerrelaties verbroken worden, ook als er kinderen uit de relatie zijn voortgekomen. Veel ouders zorgen ervoor dat hun kinderen zo min mogelijk schade oplopen bij een scheiding. Helaas zijn er ook scheidingen waarbij kinderen niet alleen slachtoffer worden van strijd, maar vaak ook als een middel fungeren in de strijd. De bescherming van het kind in dergelijke situaties vraagt om actie.

Wat is de rol van gemeenten?

De gemeente heeft een essentiële rol in de aanpak rondom echtscheiding.  Gemeentelijke voorzieningen staan, evenals het onderwijs, dichtbij de kinderen om wie het gaat. In de meeste gemeenten zijn reeds verschillende interventies ontwikkeld.

Het actieprogramma Scheiden zonder schade en daaraan gekoppelde programma bundelt acties en interventies, verbindt partners (bijvoorbeeld de ontwikkeling vanuit rechtbanken om direct op zitting jeugdhulp in te zetten ter voorkoming van escalaties) en legt de verbinding met andere programma’s (bijvoorbeeld het preventieve programma Besluit met muisjes’ waar een twintigtal gemeenten aan meewerken).

Waar moet je als gemeente aan gedacht hebben?

Eén van de acties uit de actie-agenda ‘Scheiden … En de kinderen dan?’ is het ontwikkelen van een alternatieve scheidingsprocedure die de-escalerend en oplossingsgericht is. Gemeenten spelen hierin een cruciale rol. Om dit te realiseren worden in twee arrondissementen regiolabs ontwikkeld, gericht op het ontwikkelen en uittesten van een nieuwe scheidingsprocedure en een scheidingsloket. Dit betreft arrondisement Oost-Brabant (Jeugdregio Zuid-Oost Brabant en Noord-Oost Brabant) en arrondisement Den Haag (Jeugdregio's Haaglanden, Midden-Holland en Holland-Rijnland). Gemeenten zijn daarbij trekker voor de ontwikkeling van een scheidngsloket. De familierechters zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een nieuwe scheidingsprocedure. Alle partners in het regiolab (gemeenten, sociaal team, GI, Raad voor de Kinderbescherming, advocatuur en familierechters) zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de verbinding tussen zorg en recht.