De Raad van State deed op 28 juni 2006 een uitspraak in een zaak waarin onder meer de vraag voorlag of vervanging van onder de begane grond van gebouwen van  basisscholen gelegen rioleringen moet worden aangemerkt als onderhoud aan de buitenzijde van het gebouw, als bedoeld in artikel 92, eerste lid, aanhef en onder b, ten tweede, van de WPO.

De Raad van State bepaalde dat de rioleringen gelegen onder de begane grond van de gebouwen van basisscholen zich in de kruipruimten en kelders van de schoolgebouwen bevinden. De kruipruimten en kelders behoren tot de binnenzijde van het schoolgebouw. Gelet hierop dient de vervanging van de zich hierin bevindende rioleringen te worden gekarakteriseerd als een onderhoudsvoorziening aan de binnenzijde van het schoolgebouw.
Schoolbesturen ontvangen hiervoor jaarlijks een vergoeding van het rijk ontvangen ten behoeve van de materiële instandhouding van de schoolgebouwen. Deze vergoeding dient mede ter bekostiging van de vervanging van de binnenriolering.

Meer informatie