Nadat de nieuwe Wet op de Jeugdzorg is aangenomen  krijgen gemeenten één jaar de tijd om samenwerkingsafspraken te maken voor inkoop van dure en/of specialistische en/of schaarsere vormen van zorg op bovenlokale schaal. Deze tijdsfrictie moet in de samenwerking tussen gemeenten en de samenwerkingsverbanden overbrugd  worden. De minister van onderwijs (Marja van Bijsterveld) geeft aan dat het kabinet de samenwerking in de regio’s tussen scholen en gemeenten de komende periode nauwgezet volgt en deze met raad en daad ondersteunt.

De VNG wil gemeenten faciliteren om tot goede keuzes te komen bij het vormgeven van de schaal van de onderlinge samenwerking. Daartoe is een inventarisatie gemaakt van de bestaande samenwerkingsvormen (bestuurlijk en uitvoerend) op het jeugd en onderwijsterrein.