Gemeenten zijn bekend geraakt met de toepassing van de Fraudewet, een wet die voortdurend in beweging is. Voor medewerkers blijft het daarom belangrijk de meest recente ontwikkelingen en jurisprudentie te volgen. Om die reden organiseert VNG Naleving met regelmaat zogenaamde boetetafels.

Wat staat op de agenda?

Tijdens deze bijeenkomst komen ook de verplichtingen uit de Participatiewet aan bod, zoals de algemene inlichtingenplicht, de arbeidsverplichtingen, de Tegenprestatie en de Taaleis. Om het handelen van bijstandsgerechtigden beter te begrijpen wordt een link gelegd met de gedragswetenschap. Wat kunnen we van gedragswetenschap leren om misbruik en oneigenlijk gebruik tegen te gaan? Hoe kunnen we preventie zo goed mogelijk inzetten?

Ook staan de gevolgen van niet verwijtbare vorderingen op de agenda en de wijze waarop u deze in de toekomst kunt voorkomen. Natuurlijk is er voldoende gelegenheid uw vragen en ervaringen met collega’s, adviseurs en juristen te delen. U kunt uw vragen ook vooraf bij indienen bij naleving@vng.nl.

Kortom, een zéér relevante en nuttige bijeenkomst die u zeker niet wilt missen.

Doelgroep

Beleidsmedewerkers, toezichthouders, handhavers en invorderaars (max. 30 deelnemers).

Programma

De aanwezigen worden na de plenaire aftrap over twee tafelrondes verdeeld. Bij de ene tafel geeft een jurist uitleg over ontwikkelingen, wetgeving en jurisprudentie. Aan de andere tafel neemt een gespreksleider de aanwezigen mee om een casus te bespreken en praktijkvoorbeelden te delen.

Data, tijdstip en locaties

Er zijn nog geen data bekend voor 2020.

Kosten

De kosten voor deelname bedragen € 150,- per deelnemer (exclusief btw). De lunch is bij de prijs inbegrepen