Voor het VNG Jaarcongres werkt de VNG met een openbare bidbook-procedure

Als u in de toekomst gastgemeente(n) van het VNG Jaarcongres wilt worden, dan kunt u daarvoor een bidbook indienen. 
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met projectleider Luuk de Vries via luuk.devries@vng.nl.

We hopen u op 13 en 14 juni 2023 in Groningen te begroeten.