Voor het VNG Jaarcongres werkt de VNG met een openbare bidbook-procedure

Het VNG Jaarcongres is middels een bidbookprocedure vergeven tot en met 2023.Voor het Jaarcongres van 2024 en de jaren daarna nodigen wij een gastgemeente of groep gastgemeenten graag uit om een bidbook in te dienen.
Als u gastgemeente(n) van het VNG Jaarcongres wilt worden en het bidbook gaat indienen, brengt u dan projectleider Luuk de Vries van tevoren op de hoogte via luuk.devries@vng.nl.

In de bijlagen hieronder vindt u algemene informatie en de benodigde opzet voor het bidbook.

Deadline

Stuur uw bidbook in de door u gekozen vorm uiterlijk 1 januari van het jaar voorafgaand aan het te organiseren VNG Jaarcongres naar het genoemde mailadres. Voor het VNG Jaarcongres van 2024 betekent dit dat u uiterlijk 1 januari 2023 het bidbook indient. De procedure voor 2023 is gesloten.