Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een serious game laten ontwikkelen om de cyberweerbaarheid van medewerkers in de watersector te verhogen. De game kan ook tegen een kleine vergoeding worden aangepast voor andere overheden.

Tijdens het spelen van de game krijgen deelnemers een kijkje in de keuken van het fictieve drinkwaterbedrijf 'Alisson'. Daar vindt een cyberincident plaats. Spelers moeten vragen beantwoorden en gaan met elkaar in gesprek over de parallellen met de eigen organisatie. In totaal kunnen er 3 scenario’s gespeeld worden:

  1. Het Zontach-scenario heeft alles te maken met een insider threat, een gefrustreerde medewerker met beheerrechten die dreigt de drinkwaterlevering te verstoren.
  2. Het Castra-scenario gaat in op een van de grootste dreigingen van het moment, ransomware. Kijk mee terwijl het crisisteam van Alisson geconfronteerd wordt met complexe dilemma’s.
  3. Het Citrix-scenario is gebaseerd op de gebeurtenissen van eind 2019, waarbij grote kwetsbaarheden aan het licht kwamen en organisaties noodgedwongen voor de keuze werden gesteld systemen af te sluiten.

Doel cybergame

De game heeft 3 doelen:

  1. Kennisopbouw op het vlak van cybersecurity, crisisscenario's, en crisismanagement.
  2. Samenwerking: door middel van de serious game leren medewerkers de verschillende rollen in de organisatie kennen, ze leren van elkaar en er ontstaan korte lijntjes.
  3. Handelingsperspectief vergroten: medewerkers weten wat te doen in een crisissituatie.

Meer informatie

Neem voor vragen over het spelen van de game of over de mogelijke aanpassingen contact op met het programma ‘Versterken cyberweerbaarheid in de watersector’ via cyberweerbaarheidwater@minienw.nl.

Bekijk hier de trailer.: