VAO Jeugd > Ouderbijdrage Jeugdwet donderdag 5 februari 2015.
Over de moties is op 10 februari 2015 gestemd en geen van de moties is aangenomen.

Motie 1 Leijten c.s.
constaterende, dat per 1 januari 2015 voor jeugdhulp een ouderbijdrage voor specialistische (dag)klinische zorg geldt die kan oplopen tot € 1580 per jaar; constaterende, 

|dat er op korte termijn een onderzoek wordt gestart naar de gevolgen en de meerwaarde van de ouderbijdragen in de jeugdhulp;

verzoekt de regering, om de inning van de ouderbijdrage voor de jeugdhulp op te schorten totdat het voorgenoemde onderzoek naar de inning van de ouderbijdragen in de jeugdhulp is afgerond en in de Kamer is besproken

Motie 2 Leijten c.s.
constaterende, dat per 1 januari 2015 voor kinderen met een psychische aandoening (jeugd-GGZ) een ouderbijdrage geldt wat kan oplopen tot € 1580 per jaar;

van mening, dat de medisch specialistische zorg voor alle kinderen vrij toegankelijk moet zijn ongeacht aandoening of stoornis;

roept de regering op, om de ouderbijdrage voor de (dag)klinische specialistische hulp bij een psychische aandoening bij kinderen te schrappen

Motie 3 Voordewind en Berndsen-Jansen
constaterende, dat er sinds 1 januari 2015 een eigen bijdrage geldt voor de jeugd-ggz welke kan oplopen tot 132 euro per maand of 1584 euro per jaar;

overwegende, dat Artikel 8.2.3 lid 5 van de Jeugdwet voorziet in de mogelijkheid om af te zien van de eigen bijdrage en dat inmiddels enkele gemeenten hier inmiddels voor hebben gekozen;

verzoekt de regering, om in gesprek te treden met4ar VNG teneinde het draagvlak onder gemeenten voor de eigen bijdrage in kaart te brengen en te zoeken naar een gemeenschappelijke oplossing voor gemeenten die wensen af te wijken van de vastgestelde eigen bijdrage