Modelverordening

Voor leerlingenvervoer is een modelverordening opgesteld. De modelverordening is begin 2014 gewijzigd, in verband met het van kracht worden van de wetgeving passend onderwijs op 1 augustus 2014. Het model is vervolgens in mei 2015 aangepast.


Bedragen leerlingenvervoer 2015-2016

De inkomensgrens en de draagkrachtafhankelijke bijdrage uit de modelverordening leerlingenvervoer zijn geïndexeerd. De bedragen voor het schooljaar 2015-2016 vindt u in onze ledenbrief.