Per 1 juli 2022 is het Ondersteuningsprogramma Inburgering beëindigd.

Het is daarom niet meer mogelijk om maatwerkondersteuning aan te vragen.

Gemeenten kunnen vragen blijven stellen via inburgering@vng.nl. Voor handreikingen en nieuws kunt u terecht op vng.nl/inburgering.