Jeugdzorg Nederland en VNG zijn gestart met een kostprijsonderzoek van Gecertificeerde Instellingen. Het onderzoek is in het voorjaar afgerond. Gemeenten kunnen de opbrengsten gebruiken bij de gesprekken met Gecertificeerde Instellingen over tarieven.

Stuurgroep

Er is een stuurgroep samengesteld uit gemeenten en GI's. Namens gemeenten neemt wethouder Ben Bloem uit Apeldoorn deel aan de stuurgroep. Ook is er een werkgroep samengesteld uit gemeenten en GI's. Bureau Berenschot voert het onderzoek uit.

Aanleiding

De aanleiding voor het kostprijsonderzoek zijn de ontwikkelingen rond de Gecertificeerde Instellingen en de aanbevelingen uit het rapport van de Rebelgroup in het najaar van 2017.

De uitkomsten van het onderzoek zijn goed te gebruiken bij de gesprekken over de inkoop van Jeugdbescherming en Jeugdreclassering voor 2019 en volgende jaren.

Vanwege het belang van het onderzoek verzoekt de VNG gemeenten om zoveel mogelijk hun medewerking te verlenen.

Meer weten?

Kostprijsonderzoek jeugdbescherming en reclassering afgerond

Op 14 mei hebben VNG en Jeugdzorg Nederland het rapport Kostprijsonderzoek Gecertificeerde Instellingen van Berenschot in ontvangst genomen. Hierin zijn de kostprijzen van de verschillende diensten en producten van de Gecertificeerde Instellingen (GI’s) in beeld gebracht.