Kinderen met een vader of moeder met een psychisch probleem of verslaving lopen meer kans op psychische problemen. De preventieve hulp aan 'KOPP/KVO kinderen' verbetert door intensieve samenwerking tussen gemeenten, zorgverzekeraars en aanbieders. Het Trimbos-instituut voerde in opdracht van het ministerie van VWS en in nauwe samenwerking met de VNG een landelijk project uit. Onderzoek toont aan dat preventieve interventies de beschermende factoren voor deze kinderen versterken, waardoor de kans op problemen later in hun leven verminderen.

Gemeenten gezocht voor innovatief KOPP/KVO-project

Het Trimbos instituut start samen met de landelijk coördinator Kindcheck het BSO-project voor kinderen van ouders met psychische problemen of verslaving (KOPP/KVO). Deze kinderen hebben veel meer kans op kindermishandeling. Gezocht: gemeenten die willen meedoen met dit project! Als hulpverleners de situatie onveilig vinden, kan Veilig Thuis in deze proef het BSO-project aanbieden. Tijdens het project krijgen ouders gratis kinderopvang aangeboden en een coach. De begeleiding en financiering van het project komt van het ministerie van VWS

Digitale handreiking

Het Trimbos-instituut heeft de handreiking KOPP/KVO geactualiseerd en vernieuwd. Om de bruikbaarheid en het bereik ervan te vergroten is gekozen voor een aparte website met alle informatie: http://www.koppkvo.nl.

Rapportage

Dit is het rapport van het Trimbos-instituut over passende zorg en ondersteuning voor kinderen van ouders met psychische en/of verslavingsproblemen (KOPP/KVO).

Websites

Kamerbrieven

KOPP = Kinderen van Ouders met Psychische Problemen
KVO   = Kinderen van Verslaafde Ouders

Deze pagina is onderdeel van het ABC Jeugdhulp van de VNG 

                         Missing media.