De besturen van de samenwerkingsverbanden bestaan op dit moment nog niet officieel. Zij zullen gevormd gaan worden door bestuurders van de huidige schoolbesturen. De verantwoordelijkheden van de gemeenten vormen geen inbreuk op de autonomie van de scholen. Een heldere communicatie over wederzijdse taakopvattingen is essentieel. De stijging van gedragsproblematiek binnen het onderwijs vraagt om een bredere visie op de achtergrond hiervan. Het CJG (en straks de jeugdzorgtaken) kunnen het onderwijs hierbij van nut zijn. Beide hebben straks de opdracht om maatschappelijk en professioneel verantwoorde besluiten te nemen over de inzet van hulp en ondersteuning. Een belangrijke voorwaarde is dat het gemeentebestuur zich beperkt tot het bepalen van wat nodig is (via bestuurlijke afspraken met de samenwerkingsverbanden) en de vormgeving van het hoe aan de professionals van het onderwijs en de zorgaanbieders overlaat. Een gemeenschappelijk visie op het hoe verbindt echter de beide sectoren en enthousiasmeert de uitvoerders.