Op 26 maart 2015 debatteerde de Vaste Commissie VWS weer met staatssecretaris Van Rijn (VWS) over de problemen met het uitbetalen van pgb's door de SVB.

Eerder had staatssecretaris Van Rijn een brief waarin hij een herstelplan presenteerde naar de Kamer gezonden. Het debat werd dezelfde dag plenair afgerond. De ingediende moties werden meteen in stemming gebracht.

Aangenomen moties 

Een motie van wantrouwen werd verworpen.Van de overige acht moties werden er drie aangenomen:

  • Kamerlid Dijkstra (D66), Voortman (GL) en Van der Staaij (SGP) verzoeken de regering, ervoor te zorgen dat het uitbetalingsregime voor zowel de zogenoemde maandloners als voor de zorgverleners die op declaratiebasis worden betaald, uiterlijk 15 mei 2015 op reguliere basis functioneert (25657 nr. 151);
  • Kamerlid Dijkstra verzoekt de regering, de Kamer tot afronding van het herstelplan maandelijks te informeren over voortgang van het herstelplan, en tevens als substantiële problemen of afwijkingen van het plan leiden tot vertraging in de uitvoering ervan (25657 nr. 152);
  • Kamerleden Voortman en Dijkstra verzoeken de regering, de noodmaatregelen in stand te houden, de Kamer te rapporteren op het moment dat geen beroep op deze maatregelen meer nodig wordt geacht en de maatregelen niet eerder te stoppen dan dat de Tweede Kamer daarmee ingestemd heeft (25657 nr. 154).