Inventaris gymnastiekzaal

 

Voor de inrichting van een gymnastiekzaal bestaan geen eisen, normen of voorschriften. De enige norm die bestaat voor de eerste inrichting van een gymnastiekzaal is de financiële norm zoals opgenomen in de modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs van de VNG.

 

In veel gemeenten is in het verleden gebruik gemaakt van de zogenaamde Londo-lijst. In de praktijk is deze lijst vooral gebruikt als checklist voor de aanwezigheid van verplichte zaken. Dit is niet het initiële doel van de lijst geweest; de Londo-lijst is slechts bedoeld geweest als onderbouwing om te komen tot een normbedrag voor de inrichting van een gymnastiekzaal.

Degene die de inrichting aanschaft had zelf de vrijheid om die inventaris aan te schaffen die past bij de wijze waarop de gymnastieklessen worden ingevuld. Hoewel in de praktijk wel als zodanig gebruikt, was de Londo-lijst geen verplichtende lijst.

 

Na de decentralisatie is in de modelverordening van de VNG dan ook alleen een genormeerd bedrag voor eerste inrichting van een gymnastiekzaal opgenomen. Het is aan gemeente en schoolbestuur om zorg te dragen dat in de gymnastiekzaal de juiste inventaris aanwezig is.

De eerste inrichting van de gymnastiekzaal bekostigt de gemeente.

De vervanging van inventaris van de gymnastiekzaal is een verantwoordelijkheid van degene die de vergoeding per klokuur ontvangt. In de vergoeding per klokuur is een component opgenomen voor de vervanging van de inventaris.

Wanneer de gemeente aan een school de klokuurvergoeding geeft, dan is vervanging van de inventaris een verantwoordelijkheid van de school. Wanneer de gemeente een gymnastiekzaal om niet ter beschikking stelt aan een school, dan is de gemeente verantwoordelijk voor de vervanging van de inventaris. Wanneer een zaal gehuurd wordt van een derde dan ligt de verantwoordelijkheid voor vervanging van de inventaris bij de verhuurder.

 

Resumé, er bestaan geen eisen, normen of voorschriften voor welke inrichting in een gymnastiekzaal aanwezig dient te zijn, de Londo-lijst was én is geen verplichtende lijst. Wel heeft de KVLO – de beroepsvereniging van leraren lichamelijke opvoeding – een nieuwe basisinventarislijst ontwikkeld vanuit de huidige onderwijskundige denkbeelden. Deze lijst is te vinden op www.kvlo.nl.