Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de maatregelen jeugdbescherming en reclassering. De rechter kan kinderen onder toezicht stellen van een gecertificeerde instelling. Kinderen kunnen ook een reclasseringsmaatregel krijgen, die GI's uitvoeren. Gemeenten en GI's maken samen afspraken over bekostiging. Op deze pagina vindt u alle informatie om de taken uit te voeren.