Oefenen met incidenten in het digitale domein blijft van essentieel belang. Het is een van de speerpunten uit de kamerbrief Cyberveiligheid van oktober 2019 en staat ook in onze Agenda Digitale Veiligheid 2020-2024. Met subsidie van het ministerie van BZK heeft VNG samen met COT een drietal oefenscenario's ontwikkeld die vanuit gemeentelijk perspectief een digitaal incident nabootsen.

De oefening is opgezet op basis van de in OOV gebruikelijke opzet. Het gaat om een gemeentelijke response op een digitaal incident voorafgaand aan een eventuele opschaling naar regionaal niveau. Een van de thema's is dan ook het bestuurlijke dilemma om tot opschaling over te gaan. Dit type oefening is een aanvulling op de reguliere oefeningen die vanuit veiligheidsregio's ook aan u worden aangeboden. 

Crisissimulatie

De oefening is een interactieve crisissimulatie, een werkvorm waarbij deelnemers aan de hand van een scenario een crisis ‘beleven’ en daarop moeten reageren. Voor de uitvoering wordt gebruik gemaakt van de bestaande crisisstructuur en het crisismanagement van gemeente en partners. Met de inzet van een oefenstaf ('tegenspel') worden de gevolgen van een crisis zo realistisch mogelijk nagebootst.

De simulatie geeft een totaalbeeld van de impact van een crisis met verschillende partijen zoals eigen medewerkers, klanten, journalisten, etc. Deelnemers krijgen alle informatie via videobeelden en telefoongesprekken. Zij moeten daadwerkelijk met elkaar en de buitenwereld communiceren en samenwerken. Intussen voelen ze de tijdsdruk. Ze zetten acties uit en communiceren besluiten. De oefening bestaat uit 2 tot 3 interactieve rondes. Het is zo opgezet dat uw gemeente zonder ondersteuning aan het werk kan. U dient wel een projectleider aan te stellen die op basis van de 3 modules in staat is om de scenario's uit te werken. 

Download de cyberoefeningen

U kunt de voor uw gemeente relevante oefening(en) downloaden via deze links:

Succes met de oefening!