Vanaf 1 januari 2016 vallen delen van de kindergeneeskundige zorg onder de Jeugdwet. Om (samenwerkingsverbanden van) gemeenten te ondersteunen bij de inkoop van deze zorg is er een handreiking gemaakt. De handreiking biedt zorgaanbieders inzicht in de wijze waarop gemeenten de zorginkoop organiseren. 

Inkoopafspraken

De handreiking ondersteunt gemeenten en samenwerkingsverbanden bij het maken van afwegingen om - indien gewenst -voor 2016 en daarna tot inkoopafspraken te komen. Omdat er geen sprake is van recht op zorgcontinuïteit vanuit de Jeugdwet zijn gemeenten niet verplicht deze zorg te contracteren. 

Om welke J-GGZ gaat het?

De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) voor jeugdigen is sinds 1 januari 2015 overgegaan van Zorgverzekeringswet en AWBZ naar de Jeugdwet. 

  • De GGZ-zorg geleverd door psychologen en psychiaters wordt ingekocht door de gemeente.
  • Een beperkt aantal cliënten met gedragsproblemen en psychische stoornissen krijgt zorg van kinderartsen in ziekenhuizen of zelfstandige behandelcentra. Deze GGZ-zorg door kinderartsen is onderwerp van deze handreiking.

Handreiking 

Hieronder de handreiking die is geschreven in opdracht van het ministerie van VWS, de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) en de VNG.

Deze pagina is onderdeel van het ABC Jeugdhulp van de VNG