Gemeenten zijn bezig om te bepalen met welke percentage de contracten voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp voor 2025 geïndexeerd moeten worden. In lijn met de hierover opgenomen bepaling in de op 2 december 2022 door de ALV-VNG algemeen verbindend verklaarde Contractstandaarden Jeugd (voor Wmo zijn deze in ontwikkeling) en de op 13 oktober 2023 door de VNG vastgestelde actualisatie van het indexatieartikel adviseert de VNG de gemeenten voor 2025 de navolgende indexatie aan te houden.

 

 WegingIndex 2024 Index 2025 Index 2025
  Voorlopig*Definitief Verschil Voorlopig Aanbieder
Overheidsbijdrage arbeidsontwikkeling (OVA)90,00%4.94%6.00%1.01% 4.18%  
Prijs particuliere consumptie (PCC)10,00%2.51%3.10%0.58%1.82%
Totaal 4.70%5.71%0,97%3.94%4.91%

Toelichting

Hieronder een leeswijzer en de toelichting.

Leeswijzer (pdf, 137 kB)

 

Verplichte taken

Met de verplichte taken Wmo en Jeugdwet bedoelen we de taken voor verlening van zorg en ondersteuning die door de gemeenten bij zorgaanbieders worden ingekocht.  De gemeenten voeren deze taken in medebewind uit en hebben een zorgplicht naar inwoners toe die in aanmerking komen voor deze ondersteuning.

Let op

Voor de situatie vanaf 2026 (het financiële ravijn), het jaar waarin gemeenten fors moeten bezuinigen door een structureel tekort van 3 miljard, wordt een voorbehoud gemaakt. Stijging van tarieven in combinatie met minder middelen betekent dat gemeenten minder zorg en ondersteuning kunnen inkopen en daardoor mogelijk niet aan hun zorgplicht kunnen voldoen.