De ALV van de VNG heeft in het najaar in 2014 een plan gekregen over de inrichting van het contractbeheer. Onderdeel daarvan is ook het opdrachtgeverschap voor de uitnames die de VNG in opdracht van gemeenten heeft gedaan, en waar ook in juni 2014 toe besloten is. Onder de noemer ‘landelijke coördinatie’ zal de VNG uitwerken hoe dit contractbeheer eruit ziet.

Besluitvorming gaat via het VNG-bestuur, de bestuurlijke subcommissie jeugd van de VNG adviseert het bestuur daar in. Het Ambtelijk Netwerk Jeugd is het voorportaal voor deze commissie. Daarnaast heeft de VNG een ambtelijke klankbordgroep voor dit onderwerp.

Tot slot zal de VNG een lijst met contactpersonen per gemeente aanleggen. Zij kunnen ook de exacte tariefinformatie per instelling ontvangen, omdat dit geen openbare informatie is, maar gemeenten wel moeten weten of instellingen het correcte tarief in rekening brengen.