Herstraattarieven eerdere jaren (v/a 2014)

Jaarlijks worden de herstraattarieven door het  Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen (GPKL) aangepast volgens actuele indexcijfers. De tarieven zijn gebaseerd op afspraken tussen de telecomsector en de VNG (neergelegd in de Richtlijn tarieven (graaf)werkzaamheden telecom uit 2004).

N.B.: Sla de bestanden op voor ze te openen! Vervolgens macro's inschakelen.

2020:

2019:

2018:

2017:

2016:

2015:

2014: