Herstraattarieven 2014 t/m 2023

Jaarlijks worden de herstraattarieven door het  Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen (GPKL) aangepast volgens actuele indexcijfers. De tarieven zijn gebaseerd op afspraken tussen de telecomsector en de VNG (neergelegd in de Richtlijn tarieven (graaf)werkzaamheden telecom uit 2004).

Met de Excel-rekenprogramma's kunt u per project de berekeningen maken volgens de Richtlijn tarieven. N.B.: Sla de bestanden op voor ze te openen! Vervolgens macro's inschakelen.

2023

2022

2021

2020:

2019:

2018:

2017:

2016:

2015:

2014: